ปตท.อุ้มราคาพลังงานถึง มี.ค.นี้ ช่วย ปชช.ลดผลกระทบโควิด

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ปตท.ช่วยเหลือราคาพลังงานให้แก่ประชาชนทั้ง NGV-LPG ถึง มี.ค.นี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้ขอความอนุเคราะห์ ปตท. ช่วยเหลือด้านราคาพลังงานให้แก่ประชาชน ดังนั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ผันผวนของตลาดโลกและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปตท.จึงขยายระยะเวลาการคงราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ที่ 15.59 บาท/กิโลกรัม และราคาขายปลีก NGV ในโครงการ “เอ็นจีวี เพื่อลมหายใจเดียวกัน” สำหรับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่เคยรับสิทธิ์ผ่าน www.เอ็นจีวีเพื่อลมหายใจเดียวกัน.com ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565

นอกจากนั้น ปตท.จะยังคงสนับสนุนส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยขยายระยะเวลาไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ ปตท. ให้การสนับสนุนส่วนลดดังกล่าวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นมา

ปตท.พร้อมเป็นกำลังใจและเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วน เพื่อให้คนไทยฝ่าวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว

“จุรินทร์” สั่งเบรก “น้ำอัดลม” ขึ้นราคา

“จุรินทร์” สั่งเบรก “น้ำอัดลม” ขึ้นราคา พร้อมสั่งตั้งวอร์รูม มอบปลัดพาณิชย์เป็นประธานติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีน้ำอัดลมได้ทำการปรับขึ้นราคาว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเรียกผู้ประกอบการมาพบ และสั่งการผ่านกรมการค้าภายในห้ามขึ้นราคาเด็ดขาด

ทั้งนี้ ยังได้สั่งการให้ทุกฝ่ายจะต้องช่วยดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ โดยให้ตั้งวอร์รูมโดยปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ทำหน้าที่ติดตามราคาสินค้า แก้ปัญหาและดำเนินคดีต่อพวกฉวยโอกาสอย่างเต็มที่ และได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในฐานะประธานกรรมการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ระดับจังหวัด เป็นประธานวอร์รูมในระดับจังหวัด

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business